Kaveldetailkaart Blok 11A

Kavel detail kaart blok 11A


- Milieucategorie: Bedrijven t/m 3.2 (met afwijking naar 4.1 mits toelaatbaar vanuit milieuzonering)
- Maximale bouwhoogte: 8 meter
- Bebouwingspercentage: maximaal 60% voor gehele uitgeefbare perceel (met afwijking naar 80%)
- Zie verder het bestemmingsplan - artikel 4 (stripzone)

CONTACTGEGEVENS:

Ontwikkelings Maatschappij Rijnhoek CV 
Noordzijde 99 
2411 RD Bodegraven


VOOR VERKOOPINFORMATIE:

Dhr. F.C.A. van Pelt 
vanpelt@bedrijvenparkrijnhoek.nl 
06-83 21 55 35

© 2017 Graphic Design. | All rights reserved | Disclaimerwww.ontwerpbureau.com.