Kaveldetailkaart Blok 11B

Kavel detail kaart blok 11B


- Milieucategorie: Bedrijven t/m 3.1 (met mogelijkheid naar 4.1)
- Maximale bouwhoogte: 8 meter
- Bebouwingspercentage: minimaal 25% binnen bouwzone en maximaal 60% voor gehele uitgeefbare perceel
  (onder voorwaarden tot 80%)
- Zie verder het bestemmingsplan - artikel 5 (waterzone)

CONTACTGEGEVENS:

Ontwikkelings Maatschappij Rijnhoek CV 
Noordzijde 99 
2411 RD Bodegraven


VOOR VERKOOPINFORMATIE:

Dhr. F.C.A. van Pelt 
vanpelt@bedrijvenparkrijnhoek.nl 
06-83 21 55 35

© 2017 Graphic Design. | All rights reserved | Disclaimerwww.ontwerpbureau.com.