Kaveldetailkaart Blok 4

Kavel detail kaart blok 4


- Milieucategorie: Kantoren (tot 1.000 m2 bvo) en bedrijven t/m categorie 3.2 (met mogelijkheid naar 4.1)
- Maximale bouwhoogte: 8 meter met maximaal 3 hoogteaccenten van 15-20 meter hoog (minimaal 10 meter tussen hoogteaccenten)
- Bebouwingspercentage: minimaal 50% binnen bouwzone en maximaal 60% voor het gehele uitgeefbare perceel    (onder voorwaarden tot 80%)
- Zie verder het bestemmingsplan - artikel 6 (gemengd)

CONTACTGEGEVENS:

Ontwikkelings Maatschappij Rijnhoek CV 
Noordzijde 99 
2411 RD Bodegraven


VOOR VERKOOPINFORMATIE:

Dhr. F.C.A. van Pelt 
vanpelt@bedrijvenparkrijnhoek.nl 
06-83 21 55 35

© 2017 Graphic Design. | All rights reserved | Disclaimerwww.ontwerpbureau.com.